Polaków - Portret Rodzinny

Postaciami kluczowymi dla projektu a zarazem spinającymi wszystkie wątki w jedną całość są moi rodzice Irena Zofia z domu Buniakowska i Bolesław Kasprzakowie. Dzięki nim poznamy rodziny Ołenynów, Buniakowskich, Kasprzaków, Bławatów, Maruszewskich , Mytkowskich, Dudyk, Thompson, Burlay, Dival, z możliwością poszerzenia o kolejne (w zależności od potrzeb projektu oraz udostępnionych materiałów fotograficznych i archiwalnych). Rodziny te reprezentują różne kraje, regiony oraz grupy społeczne Polski z czasów zaborów oraz międzywojnia. W wyniku różnych wydarzeń społeczno historycznych możemy na przykładzie tych rodzin zaobserwować wzajemne przenikanie i tworzenie jednej rodziny. Zdarzenia te były możliwe dzięki burzliwym dziejom naszego Kraju. Zdaję sobie sprawę, że podobnych historii można przetoczyć wiele i to nie tylko w Polsce, nie mniej jednak w tym konkretnym przypadku dysponujemy bardzo bogatym materiałem fotograficznym i dokumentacyjnym co czyni sprawę wyjątkową (tak mi się wydaje).


Pracownia filmowo - fotograficzna "Klamra" Leszek Kasprzak
ul. Mochnackiego 4, 05-480 Karczew

tel. +48 606 207 597
http://www.klamra.art