Wszyscy jesteśmy pielgrzymami

Pomysł realizacji projektu a w ślad za nim wystawy zrodził się 2012 roku w związku ze zbliżającą się trzy setną Warszawską Pieszą Pielgrzymką (WPP) na Jasną Górę. Pielgrzymka jako wyraz świadectwa wiary jest obecna we wszystkich religiach Świata. Trasa WPP liczy 248 km, wędrówka trwa 9 dni i kończy się 14 sierpnia. 
Najstarsza notatka dotycząca ilości pielgrzymów pochodzi z 1823 roku i wykazuje 250 osób. Najliczniejsze pielgrzymki odbywały się w czasie stanu wojennego (1981 – 1982) a liczba pielgrzymów dochodziła do 80 tys.


Pracownia filmowo - fotograficzna "Klamra" Leszek Kasprzak
ul. Mochnackiego 4, 05-480 Karczew

tel. +48 606 207 597
http://www.klamra.art