Archeo

Mjr Borys Fournier

– komendant hufca junaków pracujących przy zaporze, kawaler orderu Virtuti Militari, zamordowany w Katyniu w 1940 roku.
Zdjęcia z budowy pierwszej zapory wodnej w Polsce Porąbka – Soła 1936 rok.

Płk. Konstanty Drucki– Lubecki

– ofiara zbrodni katyńskiej, zamordowany w Kijowie w 1940 roku, pochowany prawdopodobnie w lesie w koło Bykowni .

Kpt. Mieczysław Wielechowski

– oficer 35 Pułku Piechoty, w okresie międzywojennym dowódca Kompanii Ochrony Zamku Królewskiego w Warszawie.


Pracownia filmowo - fotograficzna "Klamra" Leszek Kasprzak
ul. Mochnackiego 4, 05-480 Karczew

tel. +48 606 207 597
http://www.klamra.art