Historia

Jednym z głównych tematów jakim się zajmuję w swojej pracy jest historia utrwalona w fotografii. Na tą grupę składają się zdjęcia własnego autorstwa oraz reprodukcje z archiwum, łącznie ponad 20 tysięcy zdjęć ukazujących różne epizody z historii od początku XX wieku. 


Pracownia filmowo - fotograficzna "Klamra" Leszek Kasprzak
ul. Mochnackiego 4, 05-480 Karczew

tel. +48 606 207 597
http://www.klamra.art